background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  ЕКСПЕРТ, ЗАСТРАХОВАНЕ (ЩЕТИ КАСКО), София


  26 Март 2021

  Дирекция: , Референтен номер: NINSTM  Основни задължения:

  • Приема застрахователни претенции по застраховка Каско и ги регистрира в информационната система на компанията;
  • Преглежда приложените към претенцията документи, удостоверяващи настъпване на застрахователно събитие и изисква други ако са необходими, установява правото на претендиращия да получи обезщетение;
  • Извършва оглед на увреденото ППС, като изготвя опис и снимков материал;
  • Извършва приблизителна оценка на размера на претендираната сума в зависимост от уврежданията констатирани при огледа или изготвя експертна оценка за уточняване размера на щетата, който размер отразява в информационната система;
  • Използва програмен продукт за обработка на щетите;
  • Взема окончателни решения по застрахователни претенции и подготвя одобрените плащания;
  • Обработва щети, свързани с граждански дела срещу Дружеството, следи за коректно заделяне на резерв по щетите;
  • Изготвя писмена кореспонденция за предоставяне на допълнителни документи до клиенти, МВР - ПП, прокуратура и други институции;
  • Подготвя писмени мотивирани откази за изплащане на застрахователно обезщетение до клиентите, съгласувайки с юрист;
  • Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на Дружеството;
  • Изготвя различни видове справки;
  • Отговаря на постъпили жалби по щети, както и изготвя отговори на постъпили запитвания от различни институции – МВР, КФН, Гаранционен фонд и др.;
  • Съдейства при уточняване на проблеми относно коректното заплащане на премиите от застрахованите или посредниците, във връзка със заведени щети, като същите ги разрешава или не за последваща обработка;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, степен бакалавър (висше техническо образование ще се счита за предимство);
  • Професионален опит в областта на застраховането ще се счита за предимство;
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако притежавате способност за бързо разрешаване на възникналите казуси, ориентиран/ а сте към постигане на високи резултати и сте насочен/а към клиента, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...