background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  ЕКСПЕРТ ЗАСТРАХОВАНЕ (РАЗВИТИЕ НА ПРОДАЖБИ - БРОКЕРИ), по заместване, Русе


  09 Март 2018

  Дирекция: Офис Русе, Референтен номер: AH-R  Основни задължения:

  • Проследяване на изпълнението на плана, анализ на причините за евентуални отклонения и своевременна комуникация с посредниците; 
  • Въвеждане на нови продукти, правила и процеси; 
  • Организиране и провеждане на обучения на посредници и на техните служители; 
  • Изготвяне и изпращане на справки, анализи и отчети с продажбени данни до застрахователните посредници; 
  • Активна комуникация с посредници по отношение на изготвяне на планове за действие и реализация, администриране на полици, отговори на запитвания, обсъждане на продажбените справки, новости в Дружеството и др.; 
  • Подготовка на специални оферти за застрахователни продукти, включващи съответните калкулации, като при необходимост се изисква съдействие от технически (подписвачески) дирекции; 
  • Своевременна обработка на постъпили оплаквания, жалби или сигнали от застрахователни посредници и клиенти.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: висше образование, степен бакалавър; висше икономическо или юридическо образование е предимство;
  • Професионален опит минимум 1 година в областта на застраховането;
  • Владеене на английски или немски език е предимство; 
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
  • Компетенции: насоченост към клиента, умение за разрешаване на проблеми, отлични междуличностни умения, продажбени умения.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Обучения;
  • Възможности за кариерно развитие.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...