background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  Експерт, застраховане (развитие на продажби - брокери), София


  14 Април 2022

  Дирекция: Развитие на продажби и търговска структура, Референтен номер: DHTM1


  Експерт, застраховане (развитие на продажби - брокери)


  Основни задължения:

  • Подготвя продажбени планове и Планове за действие на застрахователните посредници, следи за изпълнението им, анализира причините за евентуалните отклонения и своевременно комуникира по тези въпроси с посредниците;
  • Организира своевременно въвеждане на нови продукти и провежда обученията на посредниците и на техните служители в тази връзка;
  • Изготвя и изпраща справки, анализи и отчети с продажбени данни до застрахователните посредници;
  • Търси нови застрахователни посредници за Дружеството и установява контакти с тях;
  • Подготвя специални оферти за застрахователни продукти и прави съответните калкулации, като при необходимост изисква съдействие от технически дирекции;
  • Инициира контакти със застрахователните посредници при проблеми или спорни въпроси, свързани с администрирането на полиците и полага необходимите усилия за решаването им;
  • Отговаря на запитвания на застрахователни посредници и ги информира относно нови продукти, тарифи, правила на работа, процедури, указания и др., приети от Дружеството;
  • Своевременно обработва и незабавно препраща до ръководителя на звеното постъпили до него оплаквания, жалби или сигнали от застрахователни посредници и клиенти;
  • Незабавно и в писмен вид уведомява ръководителя на звеното във всички случаи, когато установи неизпълнение на договорно задължение от страна на застрахователен посредник, или когато има достатъчно основания да счита, че такова неизпълнение е допуснато или съществува опасност да бъде допуснато, както и когато установи други факти или обстоятелства, свързани с дейността на даден застрахователен посредник, които представляват или биха могли да представляват заплаха за икономическите интереси или реномето на Дружеството;
  • Инициира и организира редовни срещи със застрахователните посредници за обсъждане на  продажбените справки, плановете за действие и реализирането им, новостите в Дружеството, застрахователните продукти, тарифи и условия, както и за получаване на обратна информация от застрахователните посредници и за упражняване на мониторинг върху дейността им, като отчита резултатите от срещите в стандартизиран формат на ръководителя на звеното;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, степен бакалавър (висше икономическо или юридическо образование ще се счита за предимство);
  • Минимум 1 година професионален опит в областта на застраховането;
  • Писмено и говоримо владеене на английски или немски езици ще се счита зае предимство;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща екипния дух и времето да се забавляваме заедно.

  Ако притежавате способност за бързо разрешаване на възникналите казуси, имате висока клиентска култура и  сте ориентиран/а към постигане на високи резултати, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...