background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

ЕКСПЕРТ, ЗАСТРАХОВАНЕ /ОБСЛУЖВАНЕ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ/, София


30 Ноември 2018

Дирекция: Бизнес оперативен център, Референтен номер: SM-VR2Основни задължения:

• Отговаря на входящи запитвания и повиквания по телефон, на имейли, осъществява обратна връзка с клиенти, уведомява клиенти за събития и услуги;
• Предоставя търсената от клиента информация, както и пренасочва запитвания към компетентни звена на Компанията;
• Регистрира претенции по здравно застраховане в информационните системи на Компанията;
• Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на Компанията;
• Изготвя отчети за постъпили запитвания и уведомления, ниво на обслужване, натовареност и др.;
• Отразява данни за запитвания и контрагенти в информационните системи и таблици;
• Идентифицира лицата, проверява лимити и покрития по полицата и организира отговор на поставените от тях въпроси. Регистрира претенции по здравни застраховки; 
• Насрочва часове за прегледи, изследвания и консултации при изпълнение на здравни услуги, съгласно установените правила и процедури за застраховани по Здравни застраховки;
• Координира и съдейства за подготовка и провеждане на профилактични прегледи на застраховани лица;
• Актуализира информацията по договорите с доставчици на здравни услуги и стоки в информационната система на Компанията;
• Осъществява контрол на предоставените отчети за профилактика от изпълнители на медицинска помощ с оглед целесъобразността на предоставените услуги и обхвата на застрахователното покритие;
• Извършва контрол за попълване на електронни отчети от лечебни заведения и окомплектова документацията към тях;
• Събира информация за качеството на предоставените услуги и стоки от изпълнителите на медицинска помощ и я предоставя на отговорните в дирекция Ликвидация служители;
• Подпомага дейността на Застрахователно медицинска комисия към ЗК „УНИКА ЖИВОТ” АД.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше образование степен бакалавър; висше медицинско или икономическо образование е предимство;
• Професионален опит: опит в областта на застраховането е предимство;
• Езикови компетенции: владеене на английски език е предимство;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
• Компетенции: отлични комуникативни и междуличностни умения, способност да разрешава проблеми, насоченост към клиента.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Работно време на база график от понеделник до петък;
• Обучения;
• Възможности за кариерно развитие.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...