background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

ЕКСПЕРТ, ЗАСТРАХОВАНЕ „ЕКСКЛУЗИВНИ ПРОДАЖБИ“, София


16 Юни 2020

Дирекция: "Ексклузивни продажби", Референтен номер: ТМ&BDОсновни задължения:

 • Ежедневно взаимодейства и работи с представители на Генерални агенти и свързани с тях партньори в Дирекция “Ексклузивни продажби” с цел осигуряване на ефективното им обслужване, задоволяване на техните бизнес потребности ,увеличаване на продажбите и удовлетвореността от съвместното сътрудничество с компанията;
 • Пряко отговаря за изпълнението на поставените цели, план за премиен приход и други показатели по отношение на бизнеса чрез Генерални агенти;
 • Оказва подкрепа на регионалната структура, като проактивно търси, установява контакт и прави предложения за сключване на договори с нови агенти / Генерални агенти;
 • Консултира Генералния агент по отношение изготвянето и изпълнението на бизнес план, определянето на цели, местоположение на офис и други свързани с дейността му задачи;
 • Реализира оперативните задания по обслужване на настоящи и привличане на нови партньори;
 • Изготвя справки и отчети, подпомага извършването на анализи и прогнози за дейността на агентите в бизнес звеното;
 • Участва в разработването на стратегия и мотивационни схеми/ кампании за развитието на продажбите чрез Генерални агенти;
 • Изпраща информация до партньори относно продукти, промоции, тарифи, обучения, кампании и др.;
 • Отговаря за сключването и отразяването на всички промени по договорите с Генерални агенти и свързани с тях посредници, и поддържа цялостната документация, свързана с дейността им;
 • Съдейства при разработването на модели за възнаграждения на посредниците и следи за изпълнението на поставените критерии;

Изисквания за заемане на длъжността:

 •  Образование: висше икономическо образование, степен бакалавър; висше образование, степен магистър с бизнес насоченост е предимство;
 • Професионален опит: минимум 3 години професионален опит в областта на застраховането; опит в застраховането, свързан с продажби на застрахователни продукти или работа със застрахователни посредници е предимство;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлични компютърни умения – Excel, Power Point,Word,опит в обработка на данни;
 • Много добри комуникационни и презентационни умения;
 • Аналитично мислене и умения за бързо и самостоятелно взимане на решения;

Ние предлагаме:

 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
 • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
 • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
 • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
 • Плаващо работно време и гъвкави форми на работа;
 • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

Ако притежавате търговски усет в идентифицирането и разработването на успешни канали за продажби и промяната в стратегията с цел постигане на добри резултати не ви плаши, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...