background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

ЕКСПЕРТ ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ, София


05 Октомври 2018

Дирекция: Общо застраховане, Референтен номер: DKОсновни задължения:

• Обработва запитванията за сключване и подновяване на застраховки, адмнистрирани от отдела, като приоритетно се занимава със застраховки за Транспортно застраховане;
• Наблюдава и анализира техническите резултати за горе посочените продукти, като при необходимост прави предложения за тяхното изменение;
• Участва в изготвянето на нови продукти или промяна на съществуващи застраховки и приложимите за тях указания и тарифи; подпомага обучението на служителите от регионалната структура в тази насока;
• Осъществява контакти с потенциални клиенти или застрахователни посредници и води преговори за сключването на застрахователни договори;
• Осъществява контакти с презастрахователи и сключва договори за факултативно презастраховане /съгласувано с дирекция „Презастраховане”/;
• Осъществява контакти със съзастрахователи и сключва договори за съзастраховане;
• Извършва проверки на полици, сключени от клоновата мрежа или други продажбени структури;
• Изготвя и администрира фронтинг полици по горепосочените видове застраховки;
• Участва в изготвянето на задания и процеса на поддържане и създаване на програмното обезпечение на застрахователните продукти.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше образование, степен бакалавър; висше юридическо, икономическо или техническо образование е предимство;
• Професионален опит: минимум 2 години опит в застраховането на транспортни рискове;
• Езикови компетенции: английски език – писмено и говоримо владеене; 
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
• Компетенции: комуникативни и междуличностни умения, позитивно поведение към колеги, посредници и клиенти, отговорно отношение и съвестно изпълнение на поставените задачи, умения за работа в екип, проактивност, конфиденциалност, способност за разрешаване на казуси, ориентация към резултатите.

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Обучения;
• Плаващо работно време;
• Възможности за кариерно развитие.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...