background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  Експерт, бизнес развитие (Оптимизация на процеси и управление на проектно портфолио) , София


  23 Декември 2021

  Дирекция: Технологии и оптимизация на процеси, Референтен номер: MGTMPO


  Експерт, бизнес развитие (Оптимизация на процеси и управление на проектно портфолио)


  Основни задължения:

  • Анализира и консултира проекти, засягащи цялото дружество и управлява портфолиото от проекти на компанията като оценява доходността на решенията;
  • Изгражда култура на управление на проектите, развива методики за проектен мениджмънт и внедряване на инструменти на проектен мениджмънт;
  • Участва и/или води проекти на Дружеството;
  • Отстранява процеси и лоши практики, забелязани в процеса на работа в Дружеството;
  • Извършва анализ и документира процесите в дружеството, съпътства осъществяването им;
  • Разработва и отчита показатели, изчислява разходите по процеси;
  • Планира продуктивността и необходимостта от персонал в различните процеси;
  • Подпомага организацията за постигане на по-висока ефективност и решаване на организационни проблеми.
  • Анализира и оценява текущи системи и структури;
  • Изготвя и предлага за ревизиране методи и процедури, промени в работните потоци и решаване на организационни проблеми;
  • Разпознава слабите страни, прави предложения за подобрения и оптимизиране,  дава нови идеи;
  • Помага при внедряване на одобрени препоръки, издаване на ревизирани инструкции и процедурни ръководства, както и изготвяне на други документи; 
  • Преразглежда оперативни процедури и съветва относно отклонения от процедурите и стандартите.
  • Получава навременна информация, необходима за изпълнение на възложените му задачи;
  • Участва в различни форми за повишаване на квалификацията, организирани от фирмата;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование степен „бакалавър“( техническо, икономическо или образование в сферата на застраховането ще се счита за предимство);
  • Минимум 3 години професионален опит в областта на застраховането;
  • Писмено и говоримо владеене на английски език;
  • Познания в областта на управлението, организацията и изпълнението на проекти и проектно портфолио, съобразно световно признати стандарти;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
  • Позитивно отношение и проактивност;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако Вие сте ориентиран/a към постигане на високи резултати, притежавате отлични аналитични и комуникативни умения, способност за разрешаване на възникналите казуси и умения за работа в екип, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...