background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

ЕКСПЕРТ, ЗАСТРАХОВАНЕ (ЕКСКЛУЗИВНИ ПРОДАЖБИ), София


15 Декември 2019

Дирекция: "Ексклузивни продажби", Референтен номер: MS_NKОсновни задължения:

• Ежедневно взаимодейства и работи с представители на Генерални агенти и свързани с тях партньори в Дирекция “Ексклузивни продажби” с цел осигуряване на ефективното им обслужване, задоволяване на техните бизнес потребности и увеличаване на продажбите и удовлетвореността от съвместното сътрудничество с компанията;
• Пряко отговаря за изпълнението на поставените цели, план за премиен приход и други показатели по отношение на бизнеса чрез Генерални агенти,
• Оказва подкрепа на регионалната структура при набиране на нови Генерални агенти, респективно при изготвяне на планове за действие, както по отношение на нови, така и по отношение на съществуващи Генерални агенти;
• Съдейства за реализиране на оперативните задания по обслужване на настоящи и привличане на нови партньори;
• Участва в разработването на стратегия и мотивационни схеми/ кампании за развитието на продажбите чрез Генерални агенти;
• Изпраща информация до партньори относно продукти, промоции, тарифи, обучения, кампании и др.;
• Отговаря за сключването и отразяването на всички промени по договорите с Генерални агенти и свързани с тях посредници, и поддържа цялостната документация, свързана с дейността им;
• Консултира Генералния агент по отношение изготвянето на бизнес план, определянето на цели, местоположение на офис и други свързани с дейността му задачи;
• Съдейства при разработването на модели за възнаграждения на ГА и следи за изпълнението на поставените критерии;

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше икономическо образование, степен бакалавър; висше образование, степен магистър с бизнес насоченост е предимство;
• Професионален опит: минимум 3 години професионален опит в областта на застраховането; опит в застраховането, свързан с продажби на застрахователни продукти или работа със застрахователни посредници е предимство;
• Езикови компетенции: английски език – писмено и говоримо владеене;

Ние предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
• Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие
• Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
• Плаващо работно време и гъвкави форми на работа;
• Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...