background image for Кариери

UNIQA 4WARD

Международни назначения в Братислава

За повече информация посетете следния линк.

Свържи се с нас

Дирекция Човешки ресурси

(+359 2) 8156 871
(+359 2) 8156 874

hr@uniqa.bg

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ (ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ И ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ) , София


23 Май 2019

Дирекция: Животозастраховане и Здравно застраховане, Референтен номер: GG_NGОсновни задължения:

•    Организира и управлява дейността на Дирекция „Животозастраховане и здравно застраховане“;
•    Изготвя годишни, целеви и активни планове за дейността, съобразени със стратегическите цели на Дружеството;
•    Изготвя аналитични, годишни и други видове отчети и справки, необходими за дейността на Дирекцията и Дружеството;
•    Извършва оценка и управление на риска;
•    Извършва анализ на българския и световния застрахователен пазар; 
•    Изготвя и представя за одобрение от УС на Дружеството Общи и Специални условия на всички  продукти по застраховки Живот, Злополука и Здравни; 
•    Контролира изработването на  методологически указания и процедури за работа с  продукти по застраховки Живот, Злополука и Здравни;
•    Осъществява контрол на подписваческата процедура и аквизицията при сключване на застрахователни договори;
•    Проследява изготвянето и изготвя писмени оферти, проекто-договори, договори и анекси за застраховане и други видове документи необходими за осъществяване на дейността на Дирекцията;
•    Контролира администрирането и  обслужването на застрахователни договори;
•    Договаря застрахователни договори;
•    Осъществява краен контрол на изготвените документи за участие в Обществена поръчка;
•    Осъществява регулярен контрол на редовността на портфейла;
•    Провежда ежедневна комуникация с различните структури на Компанията, външни посредници и партньори като представлява официално Дирекцията;
•    Договаря взаимодействието на Дирекцията с другите структури на Дружеството, външни посредници и партньори като официално представлява Дирекцията.

Изисквания за заемане на длъжността:

•    Образование: висше образование, степен магистър; висше икономическо образование е предимство;
•    Професионален опит: минимум 3 години предходен опит в областта застраховането;
•    Специфични познания: отлично познаване на действащата нормативна уредба, свързана със застрахователния сектор, в това число - КОДЕКС за застраховането, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679;
•    Езикови компетенции: английски език – писмено и говоримо; немски език – писмено и говоримо владеене е предимство;
•    Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер;
•    Компетенции: усет за бизнеса, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения, мотивация на екип, насоченост към клиента.

Ние предлагаме:

•    Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
•    Плаващо работно време;
•    Обучения;
•    Възможности за кариерно развитие.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...