background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ (КОНТРОЛИНГ) , София


  12 Януари 2021

  Дирекция: Контролинг, Референтен номер: FMTM  Основни задължения:

  • Управлява процеса и координира ресурсите за навременното изготвяне на различни управленски отчети и регулярни отчети за Централата във Виена, за мениджмънта на компанията, както и за различни външни потребители на информация;
  • Управлява и координира процеса  по изготвяне и следене изпълнението на бюджети и прогнози за УНИКА България;
  • Ръководи процеса и предварителната проверка по изготвяне на  презентации за целите на Управителния и/или Надзорен Съвет;
  • Осъществява подкрепа и взаимовръзка с УС с цел осигуряването и подпомагане на анализа на необходимата им финансова информация, с регулярни и ad hoc анализи;
  • Извършва постоянен анализ на счетоводната отчетност и организацията на работа на дружествата от УНИКА България и дава препоръки за подобрение;
  • Непрекъснато оценява възможностите за подобрение в сегашните системи на вътрешен контрол и отчетност, прави оценка и препоръчва начини за постигане на максимална оптимизация в областта на вътрешно-контролната среда;
  • Организира и предоставя периодични анализи на застрахователния пазар, на финансовите резултати на конкуренцията, както и макроикономическите показатели;

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, степен бакалавър по специалности Счетоводство и контрол и Финанси (степен магистър ще се счита за предимство);
  • Минимум 3 години професионален опит в областта на застраховането или в одиторска компания с фокус върху застрахователния сектор;
  • Професионална квалификация ACCA или CFA ще се счита за предимство;
  • Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
  • Компютърна грамотност: MS Office, умения за работа с бази данни и извличане на информация от тях;
  • Познания в областите на  Международни Стандарти за Финансова Отчетност, нормативна база и регулативни разпоредби за застрахователна дейност; 
  • Опит в изграждане, менажиране и мотивиране на екип.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако Вие сте ориентиран/a към постигане на високи резултати, притежавате способност за приоритизиране на задачите, имате изявен бизнес усет и креaтивност при разрешаване на възникнали казуси, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...