background image for Кариери

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси и управление на бранда

  hr@uniqa.bg

  АКТЮЕР, София


  24 Март 2022

  Дирекция: Актюери и презастраховане, Референтен номер: EMBD


  АКТЮЕР


  Основни задължения:

  • Подпомага актюерското обслужване на Дружеството;
  • Обработва статистически и анализира застрахователния портфейл, като извършва оценка на развитието на риска;
  • Участва в изчислението на резервите на Дружеството;
  • Участва в изготвянето на справки и отчети, касаещи актюерската дейност;
  • Изготвя актюерски анализи и прогнози на база натрупаната статистическа информация, маркетинговите проучвания и чуждестранния опит;
  • Обработва и анализира статистическа информация по различните видове застраховки и следи за развитието на риска по застраховките;
  • Следи новостите и световния опит в актюерската дейност;
  • Спазва пълна конфиденциалност по отношение вътрешно-фирмената информация;
  • Изпълнява и други задължения, възложени от прекия ръководител, свързани с актюерската дейност на Дружеството.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, степен бакалавър в направление Математика, Информатика, Актюерски науки или висше икономическо образование; висше образование степен магистър е предимство;
  • Минимум 1 година професионален опит като актюер в областта на застраховането или здравното осигуряване;
  • Езикови компетенции: английски език – писмено и устно владеене;
  • Отлична компютърна грамотност: MS Office, умения за работа с бази данни и извличане на информация от тях;

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Безплатна здравна застраховка;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашата актуална автобиография. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...