background image for Кариери

  UNIQA 4WARD

  Международни назначения в Братислава

  За повече информация посетете следния линк.

  Свържи се с нас

  Дирекция Човешки ресурси

  (+359 2) 8156 871
  (+359 2) 8156 874

  hr@uniqa.bg

  АКТЮЕР, София


  12 Януари 2021

  Дирекция: Актюерска, Референтен номер: EMTM  Основни задължения:

  • Подпомага актюерското обслужване на Дружеството /и за Животозастраховане и за Общо застраховане/;
  • Обработва статистически и анализира застрахователния портфейл, като извършва оценка на развитието на риска;
  • Подпомага формирането на резервите и разработва тарифите по всички видове застраховки;
  • Подпомага изчисляването на границата на платежоспособност в частта на актюерските задължения;
  • Участва в изготвянето и заверява справки и отчети, касаещи актюерската дейност;
  • Изготвя актюерски анализи и прогнози на база натрупаната статистическа информация, маркетинговите проучвания и чуждестранния опит;
  • Участва при разработване на нови и усъвършенстването на съществуващите застрахователни продукти;
  • Обработва и анализира статистическа информация по различните видове застраховки и следи за развитието на риска по застраховките;
  • Подготвя актюерската част на документацията, необходима за лицензиране на нови застрахователни продукти и промени в съществуващите;
  • Следи новостите и световния опит в актюерската дейност;
  • Спазва пълна конфиденциалност по отношение вътрешно-фирмената информация;
  • Изпълнява и други задължения, възложени от прекия ръководител, свързани с дейността на Дружеството.

  Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, степен бакалавър в направление Математика, Информатика, Актюерски науки или висше икономическо образование; висше образование степен магистър е предимство;
  • Професионален опит: опит като актюер в областта на застраховането;
  • Езикови компетенции: английски език – писмено и устно владеене;
  • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер; умения за работа с бази данни и извличане на информация от тях;
  • Компетенции: способност за разрешаване на проблеми, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения.

  Ние предлагаме:

  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
  • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
  • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
  • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
  • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Затвори
  Затвори

  Вход към твоята Уника

  Вход към UNIQA pure
  Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

  зареждане...