За нас

Подобряваме живота на нашите клиенти с иновативни застрахователни решения

 

УНИКА България е представена от компаниите ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД, част от УНИКА Груп – международна компания с над двувековни традиции и опит в застраховането.

about_us_header

УНИКА Груп е една от водещите застрахователни компании със своите основни пазари в Австрия и Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Повече от 21 000 служители и Ексклузивни партньори обслужват повече от 17 милиона клиенти в 17 държави. УНИКА е втората по големина застрахователна група в Австрия с пазарен дял от около 21 процента. В региона на растеж в ЦИЕ УНИКА присъства на 14 пазара: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна. Освен това застрахователните компании в Швейцария и Лихтенщайн също са част от УНИКА Груп.

 

В стремежа си за създаване на организация, изцяло фокусирана върху клиента, по-висококачествени услуги, дигитализация, по-ефективен и успешен бизнес във всички пазари, следващото ниво на трансформация на УНИКА Груп е фокусирано върху държавите от региона на Югоизточна Европа (SEE регионът).

 

Регионът на Югоизточна Европа (SEE), състоящ се от България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна Гора и Сърбия, е третата най-голяма група от компании в УНИКА Груп с приблизително 1 600 служители и с общ пазар от над 2 милиона клиенти.

Вече 30 години УНИКА България  е символ на надеждност и коректност за своите клиенти и партньори. УНИКА предоставя на българските потребители модерни застрахователни решения на базата на широко продуктово портфолио по всички направления в общото, здравното застраховане и животозастраховането.

AdobeStock_57325018%201

Устойчивото развитие на бизнеса и обществото

Това, което най-силно отличава УНИКА на българския застрахователен пазар, е устойчивото развитие на бизнеса, динамичните ръстове, иновациите и стремежът да създава тенденциите и да бъде двигател за модернизирането на застрахователния сектор. УНИКА България предоставя на своите клиенти съвременни, висококачествени продукти, както и съответното високо професионално ниво на обслужване чрез разгърната собствена мрежа от над 100 точки на продажба в цялата страна, както и чрез партньорства със застрахователни брокери и агенти.

 

Ние сме екип от професионалисти, обединени от една обща цел: да бъдем водещ доставчик на застрахователни решения за по-добър живот.

AdobeStock_234404592

Политика за ангажираност в Дружеството

Управителният съвет на ЗК „УНИКА Живот“ АД („Дружеството“) е взел решение да не приема Политика за ангажираност в Дружеството, като е обосновал решението си със следните мотиви, а именно:

 

Дружеството осъществява консервативна политика и стратегия по отношение на инвестициите си. Политиката и стратегията на Дружеството не включват преки дялови инвестиции в дружества, търгувани на регулирани пазари в държави членки на Европейския съюз.

 

Поради горното, налице е липса на дейност и комуникация с публични дружества в Република България или в държави членки по отношение упражняване правото на глас в такива дружества, наблюдаване на съответните аспекти в дейността им, като стратегия, финансови и нефинансови резултати, риск, капиталова структура и социално въздействие върху околната среда и корпоративното управление, осъществяване на комуникации с подобни дружества, сътрудничество с други акционери и общуване със заинтересовани страни в публични дружества, управление на реални и потенциални конфликти на интереси, свързани с акционерно участие в дружества, чиито акции се търгуват на регулираните пазари.

Корпоративна култура

Най-важната задача на УНИКА е да обезпечи сигурност на своите клиенти и да ги подпомага при планирането на тяхното бъдеще по възможно най-добрия начин. Именно тази социална отговорност бихме искали да поемем. Нашата работа като застрахователна компания се основава в най-голяма степен на доверието. Поради тази причина добросъвестното и законосъобразното поведение е задължителна предпоставка за устойчивия ни успех и оказва съществено влияние върху доброто име на нашата компания.

Клиентът преди всичко

В нашите процеси, продукти и услуги ние винаги поставяме клиента в центъра на всичко, което правим. Фокусираме се върху нуждите и потребностите на нашите клиенти и търсим обратна връзка от тях.

Отговорност

Нашият екип действа компетентно и независимо; това е единственият начин, чрез който може да подкрепя бързо клиентите ни и да им съдейства по възможно най-добрия начин.

Общност

Ние сме многообразна общност от над 16 милиона души в 18 държави. Силата на тази общност е в основата на нашите постижения и източник на вдъхновението ни да работим, като даваме възможност на всички да живеят по-добре.

Опростеност

Нашата цел е да предоставяме на клиентите си лесно разбираеми и полезни услуги и продукти, които предлагат ясна добавена стойност за техния живот. 

Почтеност

Една общност е силна толкова, колкото е силно доверието, върху което е изградена. По тази причина ние стоим зад нашите ценности и принципи във всичките си действия, имаме прозрачна комуникация и правим всичко, което можем, за да изпълним нашите обещания.

Мениджърски екип

Мениджърите, които мотивират, вдъхновяват и движат компанията напред

 

Научете повече

Нашата история

Вече 30 години УНИКА България  е символ на надеждност и коректност за своите клиенти и партньори. УНИКА предоставя на българските потребители модерни застрахователни решения на базата на широко продуктово портфолио по всички направления в общото, здравното застраховане и животозастраховането.

 

finance

Финансова информация

Тук ще откриете информация за финансови отчети за УНИКА България

 

УНИКА в Европа

УНИКА Груп

 

УНИКА е втората най-голяма застрахователна група в Австрия с пазарен дял от около 21 процента. В разрастващия се регион на Централна и Източна Европа УНИКА присъства на 15 пазара. Застрахователни компании в Швейцария и Лихтенщайн също са част от УНИКА Груп.

 

В момента UNIQA има над 40 компании в 17 страни в Централна и Източна Европа. Холдинговата компания е базирана във Виена.

 

17 страни от региона на Централна и Източна Европа.

Uniqa Group Map

Индивидуални клиенти

Здраве и ЖивотИмуществоАвтомобилни ЗастраховкиПътуванеКомбинирани Застраховки

© УНИКА България

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30

За нас

За насКариериФинансова информацияМениджърски екипНовиниБлог

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30


© УНИКА България