background image for УНИКА Imprint
  • Начало

УНИКА Imprint

Собственик и редактор на www.uniqa-pure.com/bg

ЗК „УНИКА“ АД.
бул. „Тодор Александров“ № 18.
София 1000
България
Тел.: +359 2 9156 414
Факс: +359 2 9156 300
E-Mail: info@uniqa.bg
Web: www.uniqa.bg

Правна форма на дружеството: Акционерно Дружество
ЕИК: 040451865
Идентификационен номер по ДДС: BG040451865

Надзорен орган:
Комисия за Финансов Надзор
ул. Будапеща № 16
София 1000
България

Предмет на дейност на дружеството

Извършва всички видове застраховки, за които е получило лиценз по условията на Кодекса за застраховането.

Управителен Съвет

Николай Генчев (Главен Изпълнителен Директор)
Николай Каварджиклиев
Димитър Тонев

Надзорен Съвет

Dr. Wolfgang Kindl, Председател
Mag. Andreas Kößl, Вице-председател
Тодор Попов, Член

Акционери

UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH: 99.91%
Untere Donaustraße 21, 1029 Vienna, Austria
FN 196252g at Commercial court Vienna
Собственик: UNIQA International AG 100%
Управителен Съвет на UNIQA International AG:
Dr. Wolfgang Kindl
Mag. Kurt Svoboda
Dr. Erik Stefan Leyers
Mag. Andreas Kößl
Dr. Peter Eichler
Zoran Visnjic
Johannes Porak

Миноритарни акционери 00,09%
Клиарком Инвестхолдинг ЕАД 00,01%
13 физически лица 00,08%

Основно предназначение и съдържание на уебсайта / бюлетина

  • Представяне на продуктите и услугите на ЗК „УНИКА“ АД
  • Закупуване на застрахователни услуги
  • Самообслужване от клиенти за застраховане
    © ЗК „УНИКА“ АД, 2019

Уебсайтът www.uniqa-pure.com/bg технически се обслужва от UNIQA Insurance Group AG, Untere Donaustraße 21, A-1029 Vienna, Austria. UNIQA Insurance Group AG отговаря за предоставянето на платежни услуги, чрез доставчици на платежни услуги на този уебсайт.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...