background image for Застраховка Живот

Уведомление за щета по застраховка Живот

Твоите лични данни се обработват от ЗК „УНИКА“ АД/ЗК „УНИКА Живот“ АД в качеството им на администратори на лични данни.

За повече информация, моля запознайте се с нашето Уведомление за поверителност.

Уведомител
* Задължителни полета
Застраховано лице
Данни за събитието
Необходими документи

Максимално допустимият размер на всеки файл е 5 MB.

Общият размер на файловете не трябва да надвишава 15 MB.

                                             Желая да получа застрахователното обезщетение

                                             При предявени суми над 5 000 левова равностойност, следва да се предста ви Удостоверение за банкова сметка на лицето, което има право да получи застрахователното обезщетение.

                                              
                                             captcha
                                             Затвори
                                             Затвори

                                             Вход към твоята Уника

                                             Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

                                             зареждане...