background image for Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Освен в офис на УНИКА, мога ли да заплатя полицата си по друг начин?

Плащане по полиците може да бъде извършено по един от следните начини:

1. В офис на УНИКА.
2. С банков превод по IBAN, посочен в документите, получени при сключване на застраховката.
3. Онлайн на сайта на УНИКА.
4. Чрез директен дебит (оформянето на услугата се извършва в офис на обслужващата тe банка).
5. Чрез комунално плащане - услугата е налична само за клиенти на Райфайзенбанк България ЕАД.
6. Онлайн чрез системата ePay.bg.

Независимо от начина на плащане, който избереш, не забравяй да посочиш номер на полица.

Какво е работното време на офисите/центровете за оглед на УНИКА?

Офисите и центровете ни за огледи работят от понеделник до петък от 8:30 ч. до 17:30 ч. Разгледай нашите контакти ТУК.

Искам да сключа застраховка. Към кого да се обърна/къде да ви открия?

За да сключиш застраховка, е необходимо да посетиш офис на УНИКА или офис на застрахователен посредник, с когото работим. Адресите на нашите представителства можеш да откриеш в меню "Контакти" - Клонова мрежа.

Вече имаш възможност да заявиш оферта и изцяло онлайн, като попълниш формата за контакт, достъпна на страницата на застраховката, от която се интересуваш.

Искам информация за състоянието на полица и плащанията по нея. Къде да я открия?

Всичко за твоята полица - състояние, платени и предстоящи вноски, необходими документи за завеждане на претенция - можеш да проследиш, като се регистрираш в myUNIQA Клиентски портал на www.uniqa.bg.

Мога ли да сключа застраховка онлайн?

Да, можеш да сключиш няколко от предлаганите от УНИКА България застраховки изцяло онлайн само в няколко лесни стъпки. Виж възможните опции в меню “Купи онлайн”

Как ще получа полица за застраховка, сключена онлайн?

Полицата и всички придружаващи я документи се изпращат на посочен от теб имейл адрес и не се изисква посещение в офис.

Искам оферта за застраховка от УНИКА. Мога ли да я заявя онлайн?

Можеш да заявиш получаването на оферта по интересуващия те продукт от всяка продуктова страница на сайта с попълването само на няколко кратки полета.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА

Как мога да предявя претенция при настъпване на застрахователно събитие и какви документи са необходими?

Можеш да предявиш претенция чрез обаждане на телефон 0700 111 50, на сайта на УНИКА България под формата на онлайн уведомление или като посетиш наш офис. В зависимост от вида на застраховката, след регистриране на застрахователното събитие, ще бъдеш уведомен/a относно номер на претенция, стандартно изискуемите документи и срок за разглеждане.

Вече можеш да разчиташ и на своевременни СМС известия за статуса на твоята щета, които ще получиш на мобилния телефон, посочен при завеждане на претенцията.

Имам застраховка "Помощ при пътуване"/"МУЛТИТРИП", но пострадах в чужбина. Какво да направя?

При настъпване на застрахователно събитие задължително следва да се свържеш с CORIS International - асистиращата ни компания в чужбина на телефонния номер, посочен в твоята полица. Те бързо ще те насочат към място за преглед или прием в болница.

Как мога да заведа щета за "КАСКО" и "Гражданска отговорност"?

Можеш да заведеш претенция по телефон, предоставяйки детайлна информация за събитието и участниците в него. Регистрацията по телефон отнема около 5-6 мин. за "КАСКО" и 10-15 мин. за "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Има възможност за попълване на уведомление за щета и на нашата интернет страница, както и опция да попълниш писмено уведомление в център за огледи. Във всички случаи това трябва да стане в срок от 5 работни дни за "КАСКО".

На кой телефонен номер ще получа уведомление за статуса на заведената от мен щета?

СМС уведомление относно статус на твоята щета ще получиш на мобилния телефон, посочен от теб, при попълване на формата за завеждане на щета по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка "КАСКО" на МПС.

Статус на щета по всички останали застраховки можеш да проследяваш след регистриране в myUNIQA Клиентски портал или през кратката форма на сайта - проверка по щета.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА

Имам заявен директен дебит, но вноската по полица е изтеглена отново. Как да си възстановя сумата?

За да се върне дублирано плащане на вноска, е необходимо да подадеш писмено искане в наш офис за връщане на премията. Нужно е да приложиш копие на платежно нареждане за плащането и банкова сметка, по която да се върне съответната сума.

Какво е откуп и защо не мога да си изтегля всички внесени суми по спестовна застраховка?

Откупна стойност е договорената сума, която застрахователят изплаща при предсрочно прекратяване на договора. Получаване на цялата застрахователна сума се изплаща само при изтичане на срока на застрахователния договор.

Искам да направя плащане по застраховка. Какви са възможните начини за плащане?

Плащане по полиците може да бъде извършено по един от следните начини:

1. В офис на УНИКА. Можеш да откриеш най-близкия до теб офис в меню “Клонова мрежа
2. С банков превод по IBAN, посочен в документите, получени при сключване на застраховката.
3. Онлайн на сайта на УНИКА
4. Чрез директен дебит (оформянето на услугата се извършва в офис на обслужващата тe банка).
5. Чрез комунално плащане - услугата е налична само за клиенти на Райфайзенбанк България ЕАД.
6. Онлайн чрез системата ePay.bg.

Независимо от начина на плащане, който избереш, не забравяй да посочиш номер на полица.


Надплатих сума по застрахователна полица. Какво следва да направя?

За да се върне надвнесена сума, е необходимо да се подаде писмено искане в наш офис за връщане на надвнесената сума, като се приложи копие на платежно нареждане за плащането и банкова сметка, по която да се върне съответната сума.

Заплатих погрешния номер полица. Какво следва да направя?

Необходимо е да подадеш писмено искане в наш офис с информация за верния номер на полицата. Важно е да приложиш копие на платежно нареждане за направеното погрешно плащане.

Направих плащане по полица. Какви документи получавам като доказателство за извършеното плащане?

Това, което получаваш, е разписка за направеното плащане по утвърден образец, ако плащането е извършено:

1. През офис на УНИКА;
2. През застрахователен посредник;
3. С банкова карта (през POS устройство в офис на УНИКА или онлайн през сайта на УНИКА - www.uniqa.bg);
4. Онлайн през myUNIQA Клиентски портал.

В останалите случаи разписка не се издава. Извършването на плащането ще бъде видно в извлеченията от банковата ти сметка.

Може ли да получа фактура за извършено плащане по полица?

Документирането на сключения застрахователен договор се извършва чрез застрахователна полица. Застрахователните полици са първични счетоводни документи, отговарящи на изискванията на Закона за счетоводство, те имат всички необходими реквизити за една фактура и могат да се използват като документ за доказване на направения разход.

Заплатих вноска по полица през посредник. Как да проверя дали плащането е получено и обработено?

Всички плащания по полици можеш да проследяваш след регистрация в myUNIQA Kлиентски портал на www.uniqa.bg. Имай предвид, че обработването на плащанията по полици през застрахователен посредник отнема време и съответно се отразява на сайта до няколко дни.

Вноската по полицата е в една валута, а плащането ще бъде извършено в друга валута. По кой курс се изчислява сумата на плащането?

Сумата на плащането се изчислява спрямо фиксинга на БНБ към деня, в който се извършва плащането.

Направих плащане по полица. Защо не получавам разписка на имейла си?

  1. Грешно подаден имейл
  2. Мейлът е попаднал в папка СПАМ

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА
Мобилен експерт

Мога ли да добавя услугата "Мобилен експерт" към вече сключена застраховка "КАСКО" на МПС?

Да, услугата може да бъде добавена както към действащи застрахователни договори, така и при сключване на нови договори по застраховка "КАСКО" на МПС.

Каква сума следва да заплатя, за да добавя услугата "Мобилен експерт" към моята полица "КАСКО"?

Допълнителната премия при избор на услугата е в размер на 50.00 (петдесет) лева на МПС за срок от една година.

Може ли да се заяви услугата "Мобилен експерт", ако автомобилът е управляван от лице, различно от собственика?

Да, това е възможно, но трябва да се има предвид, че приемането и предаването на МПС-то може да се извърши само от реалния му собственик или от изрично писмено упълномощен негов представител.

Кога мога да се възползвам от услугата "Мобилен експерт"?

Можеш да се възползваш от услугата "Мобилен експерт", ако са изпълнени следните условия:

1. При заявено желание за използване на услугата от Застрахования, когато услугата е предварително заплатена и добавена към покритието на активна полица "КАСКО на МПС".
2. В рамките на работното време на УНИКА (пн-пт от 8:30 ч. до 17:30 ч.).
3. За територията на градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.
4. За леки автомобили и товарни автомобили до 2.8 тона общо тегло.
5. За МПС на възраст до 10 години с право на сервиз.
6. При частични щети, когато МПС е в движение.
7. МПС има валидно сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, независимо от компанията, в която е сключена.
8. Когато настъпилото събитие е покрито по сключен и валиден договор за застраховка "КАСКО" на МПС и не е в процедура по отказ.
9. МПС има валиден Годишен технически преглед.

На територията на кои градове мога да използвам услугата "Мобилен експерт"?

От услугата "Мобилен експерт" можеш да се възползваш на територията на градовете София, Варна, Пловдив и Бургас.

Нямам застраховка "Гражданска отговорност" в УНИКА. Мога ли да заявя услугата "Мобилен експерт" по "КАСКО"?

Задължително изискване е да имаш валидна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, независимо в коя компания е сключена. Друго задължително условие е автомобилът да има валиден Годишен технически преглед.

Стана ПТП. Имам застраховка "Гражданска отговорност". Какво трябва да направя?

При настъпване на пътно-транспортно произшествие задължително трябва да уведомиш контролните органи и да попълниш съответните протоколи за ПТП:

1. Полицейски протокол, издаван от КАТ.
2. Констативен протокол за ПТП с пострадали хора, издаван от КАТ.
3. Двустранен констативен протокол за ПТП- като същият се попълва и от участниците в ПТП.

Следва процедура по завеждане и обработка на претенцията - виж първи/четвърти въпрос в секция "Щети" на Често задавани въпроси.

Стана ПТП. Имам застраховка "КАСКО". Какво следва да направя? Какви документи трябва да представя?

Документите, които е необходимо да представиш, се определят в зависимост от типа ПТП. Задължително трябва да уведомиш контролните органи и да попълниш съответните протоколи за ПТП:

1. Полицейски протокол, издаван от КАТ.
2. Констативен протокол за ПТП с пострадали хора, издаван от КАТ.
3. Двустранен констативен протокол за ПТП - като същият се попълва и от участниците в ПТП.

Следва процедура по завеждане и обработка на претенцията - виж първи/четвърти въпрос в секция "Щети" на Често задавани въпроси.

Ако щетата ти отговаря на определени изисквания, можеш да се възползваш от услугата "Самозаснемане на щета по КАСКО" - виж секцията "Автомобилно застраховане" на Често задавани въпроси.

Къде мога да направя оглед на пострадало МПС?

Огледи се извършват в нашите центрове в София, Пловдив, Бургас и Варна. Препоръчваме да предоставиш МПС-то за оглед в рамките на 5 работни дни. Извън тези градове наше вещо лице ще се свърже с теб до 24 ч. за уговаряне на дата и място на огледа. При избор на доверен сервиз, който е упълномощен да извършва огледи -("Ник Ауто", "Гьошев Ауто", "Тани 97", "Топес", "Турист сервиз рент а кар", "Бранд Ауто Мобайл" и "Порше Интер Ауто БГ" - всички в гр. София), огледът ще се извърши на място в тези сервизи.

С кои сервизи работите?

Налична информация за сервизите, с които работим, можеш да откриеш на сайта на УНИКА, като от падащото меню избереш съответния град, в който искаш МПС-то да бъде отремонтирано. Сервиз може да избереш в момента на заявяване на щета или впоследствие по време на огледа.

Имате ли ваша пътна помощ или мога да използвам друга услуга след претърпяно ПТП?

За да използваш безплатна пътна помощ, е необходимо да притежаваш попълнен протокол за ПТП за претърпяното събитие. От мястото на събитието можеш да се свържеш с наш сътрудник на тел. 0700 111 50, който ще регистрира щета и ще те прехвърли към пътна помощ, без да заплащаш услугата по превоза. Ако използваш услугите на друга пътна помощ, ще покрием до 100 BGN за събитие на територията на страната, а за събитие в чужбина - до 1000 BGN.

Налага се да отремонтирам автомобил в чужбина. Как може да стане това?

Отремонтиране на автомобил в чужбина може да се случи с разрешение от нашите експерти след предоставяне и одобрение на проформа фактура (според типа на събитието и уврежданията). За ремонти в чужбина, в зависимост от случая, може да бъде приложено самоучастие.

Самостоятелен оглед при щета

Колко и какви снимки са необходими при "Самостоятелен оглед при щета" за валидна претенция?

Снимките, които са ти нужни, са следните:

1. Снимка на регистрационния номер на автомобила.
2. По една снимка на увредените детайли.
3. Снимките да не надвишават 3 MB, всяка.

Кога мога да се възползвам от услугата “Самостоятелен оглед при щета”?

За да се възползваш от услугата "Самостоятелен оглед при щета", е необходимо първо да се свържеш с наш сътрудник от Център за обслужване на клиенти (тел. 0700 111 50), който ще потвърди дали твоето застрахователно събитие отговаря на условията за "Самостоятелен оглед".

Винаги ли мога да извърша самостоятелен оглед при настъпила щета на моя автомобил?

Самостоятелен оглед на щета можеш да извършиш при следните случаи:

1. При паркирано МПС.
2. Природни бедствия.
4. Счупено стъкло.
5. До 5 увредени детайла.

Самостоятелен оглед не се предлага в случай на ПТП.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА
Онлайн застраховка

Опитах да сключа застраховка през сайта, но имаше проблем с връзката. Имам ли валидна застраховка?

В случай че връзката е прекъснала, след като е извършено плащане на дължимата застрахователна премия, е необходимо да провериш дали полицата и всички прилежащи документи са получени на посочения от теб имейл адрес. Ако съобщението в електронната поща липсва, следва да се свържеш с нас на тел. 0700 111 50 или да ни информираш на info@uniqa.bg.

В случай че връзката е прекъснала преди плащането да е потвърдено, застрахователната полица не е сключена и следва да започнеш процеса отначало.

Защо не получавам SMS с кода за подпис при сключване на застраховка онлайн?

Причините да не получаваш код за подпис на застраховката могат да бъдат:

1. Грешно подаден мобилен номер 
2. Некоректен формат на телефонен номер
3. В момента на сключването на застраховката си в чужбина.

Във втория случай ще ти изпратим кода на подадения от теб имейл адрес. Ако и тогава не получаваш код, възможните причини могат да бъдат:
1. Грешно подаден имейл адрес.
2. Попадане на писмото в папка "СПАМ" на твоята електронна поща.
3. Рестрикция на пощенската кутия.

За повече информация можеш да се свържеш с нас на тел. 0700 111 50 или по имейл на  info@uniqa.bg.

Опитах да платя застраховка, сключена през сайта, но имаше проблем с компютъра ми. Успешно ли е плащането?

В случай че връзката е прекъснала след като си извършил плащане на застрахователната премия, е необходимо да провериш дали разписката за успешно плащане е получена на посочения от теб имейл адрес. В случай че подобна разписка липсва, следва да се свържеш с нас на тел. 0700 111 50 или да ни информираш на имейл: info@uniqa.bg.

Защо не получавам имейл за успешно сключена онлайн застраховка?

Причината може да бъде подаден некоректен имейл адрес. Друга възможност е съобщението да е попаднало в "СПАМ" папката на твоята електронна поща. В случай че не е нито едно от посочените, следва да се свържеш с нас на тел. 0700 111 50 или да ни информираш на имейл: info@uniqa.bg, за да направим необходимите проверки.

Клиентски портал

Защо не мога да се регистрирам в myUNIQA Kлиентски портал?

Успешна регистрация в портала може да се осъществи при съвпадение между ЕГН/ЛНЧ на застраховано лице и номер на активна полица. Само в случаите, когато регистрацията се осъществява с номер на полица "УНИКА Генерация", посоченото ЕГН/ЛНЧ следва да бъде на застраховащо лице.

Как мога да деактивирам профила си в myUNIQA Kлиентски портал?

Можеш да деактивираш профил в myUNIQA, като от таб "Твоите данни" избереш "Деактивирай моя профил". За успешно деактивиране, следвай указаните стъпки.

Регистрирах се в myUNIQA Клиентски портал, но не успявам да вляза. Каква е причината?

След като се регистрираш, е необходимо да влезеш в посочената от теб електронна поща и да потвърдиш направената регистрация. В случай че не си получил имейл съобщение, е необходимо да се свържеш с нас на тел. 0700 111 50 или на имейл: info@uniqa.bg. Имай предвид, че сайтът няма да ти позволи да се регистрираш 2 пъти с един и същ имейл или номер на полица.

Обърках имейла си по време на регистрация в myUNIQA Kлиентски портал. Как мога да го коригирам?

Необходимо е да се свържеш с наш сътрудник на тел. 0700 111 50 или на имейл: info@uniqa.bg, който ще съдейства за отстраняване на проблема.

Как мога да се регистрирам в myUNIQA Клиентски портал?

Можеш да се регистрираш в myUNIQA Клиентски портал с натискане на бутона Регистрация в горния десен ъгъл на сайта, попълниш необходимите данни и потвърдиш с натискане на бутона Създай профил. След това ще получиш на посочения от теб мейл линк за потвърждение на регистрацията. Последвай го и профилът ти ще бъде активиран. Веднага след това можеш да влезеш в профила си с натискане на бутона Вход в горния десен ъгъл на сайта.

Детето ми има активна застраховка "Генерация". Ще я видя ли в моя myUNIQA профил?

Имаш възможност да проследяваш всички сключени от теб застраховки през MyUNIQA Клиентски портал. В случай че искаш да проследиш полица "УНИКА Генерация", следва да направиш регистрация, като посочиш ЕГН на застраховащото лице и номера на полицата.

Друго

Искам да заведа щета през сайта, но не получавам SMS с код за подпис. Каква е причината?

Възможни причини да не получаваш SMS могат да бъдат:

1. Грешно подаден мобилен номер
2. В момента на завеждането на щетата си в чужбина.

Във втория случай ще ти изпратим кода на подадения от теб имейл адрес. Ако и тогава не получаваш код, възможните причини могат да бъдат:
1. Грешно подаден имейл адрес.
2. Попадане на писмото в папка "СПАМ" на твоята електронна поща.
3. Рестрикция на пощенската кутия.

За повече информация можеш да се свържеш с нас на тел. 0700 111 50 или по имейл на  info@uniqa.bg.

По електронната поща получих кода за подпис на онлайн уведомлението за щета, но когато го въведа излиза грешка: "Въведеният код е невалиден". Каква е причината за това?

С цел сигурност, кодът за подпис е валиден за ограничено време. След изтичането му е необходимо да започнеш попълването на формата отново.

При онлайн плащане с банкова карта сайтът ми върна грешка, че не мога да платя. Каква е причината?

Възможно е да имаш проблем с картата - недостатъчна наличност, блокирана карта, некоректен код за верификация на плащането, липса на активиран 3D secure код, друго. В този случай следва да се свържеш с твоята обслужваща банка.

Онлайн заплащане на премия по полица, сключена в същия ден, не е възможно. Тази услуга ще бъде достъпна в деня, следващ сключването.

Получих SMS кода за подпис на онлайн уведомлението за щета, но когато го въведа излиза грешка: "Въведеният код е невалиден". Каква е причината за това?

С цел сигурност, кодът за подпис е валиден за ограничено време. След изтичането му е необходимо да генерираш нов код за подпис.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА

С кои лечебни заведения работите?

Карта с всички лечебни заведения, с които работим, можеш да откриеш ТУК.

Имам предсрочно прекратен кредит към TBI Bank. Как да възстановя премията за оставащия период?

За да прекратиш Сертификат към TBI Banк, е необходимо да предоставиш:

1. Попълнено Заявление за прекратяване на застраховка. Образец на заявлението може да откриеш  ТУК
2. Застрахователно удостоверение/полица/сертификат в оригинал.
3. Удостоверение от TBI Bank за липса на задължения по договора (ако е издаден такъв).
4. Банкова сметка на застрахованото лице и лична карта - копие. Всички документи трябва да се депозират в ЗК "УНИКА Живот" АД/ЗК "УНИКА" АД на адрес: гр. София 1000, бул. "Тодор Александров" 18.

Прекратяването се осъществява до 30 календарни дни, след изтичане на определения в индивидуалната застраховка срок на предизвестие. УНИКА възстановява остатъка от премията правопропорционално на оставащия период по посочения Сертификат. Застрахователната компания не удържа от клиента административни разходи, свързани с прекратяването на застраховката. В случай че застраховката покрива освен Живот и Безработица/Хоспитализация или Имущество, премията ще бъде възстановена с два превода – съответно от ЗК "УНИКА Живот" АД и от ЗК "УНИКА" АД.

Свържи се с нас

Обслужване на клиенти

0700 111 50

ДЕНОНОЩНО

info@uniqa.bg

ОЦЕНИ НАШЕТО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси на УНИКА
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...