Застраховка „Живот“ свързана със структуриран инвестиционен продукт „UNIQA Euro Protect”

Застраховка "Живот" свързана със структуриран инвестиционен продукт "UNIQA Euro Protect" е лимитиран застрахователен продукт, който ти гарантира първокласна застрахователна защита, сигурност на средствата, чрез инвестиране на световни финансови пазари и фиксирана доходност.

 

Заяви индивидуална консултация
0984_23_MSY_AdobeStock_207889823

Решение за по-добро бъдеще

0984_23_MSY_AdobeStock_322174411%20(1)

Какво представлява:

Застраховка "Живот" свързана със структуриран инвестиционен продукт "UNIQA Euro Protect" е лимитиран застрахователен продукт, който ти гарантира първокласна застрахователна защита, сигурност на средствата, чрез инвестиране на световни финансови пазари и фиксирана доходност.

Основни покрития

Основни покрития:

 • success-lg
  Доживяване до определена възраст
 • success-lg
  Загуба на живот вследствие заболяване
 • success-lg
  Загуба на живот вследствие злополука

Основни предимства

 • success-lg
  Получаваш първокласна застрахователна защита
 • success-lg
  Гаранция на капитала, при условие, че няма настъпило кредитно събитие (несъстоятелност на банката - емитент)
 • success-lg
  Фиксирана доходност, платима на падеж

И още

И още:

 •  Без заплащане на такси и комисионни за участие на международните финансови пазари  
 • Не е необходим медицински преглед при подписване 
 • Получаваш данъчни облекчения 
 •  Застраховката „Живот” е несеквестируема и не може да служи за удовлетворяване на други кредитори

Clients feedback

I have insurance on the most precious thing in UNIQA – my health. I am highly satisfied with the application of electronic claim filing and the electronic submission of required documents. Correct and timely payment of indemnities. I do recommend UNIQA For Our Health Insurance.

Petya

Stara Zagora

The UNIQA office in Varna consists of exceptional professionals who understand the customer and offer options that fully meet my requirements. Great people with the right attitude, excellent communication, and client understanding.

Nadya

Varna

Today I have been served by a very polite girl in the Sofia office. It has been a long time since I have spoken to an employee who treats, answers and explains every detail of Home Insurance so carefully.

Antoaneta

София

EN Документи (7)

EN Виж всички подробности и детайли в нашия информационен документ за застрахователния продукт:

EN Подобни здравни застраховки

You have more questions? We are here to answer them

Our team of specialists will help you to:
 • success-lg

  Understand our plans and benefits

 • success-lg

  Receive individual offer

 • success-lg

  Book a personal appointment

 • success-lg

  Choose the right service for you

Contact us on 0700 111 50 or on (+359) 8850 111 50

0700 111 50 (+359) 8850 111 50UNIQA offices

Your personal data will be used only to give additional information about our products.

Quick links

Individual clients

Health and Life InsurancesProperty InsuranceVehicle InsurancesTravel InsuranceCombined Insurance

© UNIQA Bulgaria

Address

Headquarters

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Working hours

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30

About us

About usCareersFinancial InformationManaging teamNewsBlog

Address

Headquarters

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Working hours

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30


© UNIQA Bulgaria