Бланки под строга отчетност

2024-04-29

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни

Стикери : 106947563 – 1 бр.

2024-03-07

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни

Стикери : 85666758 – 1 бр.; 106940652 – 1 бр.; 106957934 – 1 бр.

2024-02-05

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни

Зелени карти: ВР 992604 – 1 бр.

2024-01-16

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни

Стикери : 116090356 – 1 бр;

Зелени карти: СА 241999 – 1 бр.

2023-10-02

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни

Стикери : 71764011 – 717640020 - 10 бр.; 86972643 – 86972652 – 10 бр.; 105749157 – 1 бр.

 

2023-05-03

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни

Стикери : 102918061 – 1бр.; 106952268 – 1бр.

 

2023-04-19

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери : 102918006 - 102918007 – 2бр.

 

2023-03-09

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелена карта : BF 873162 – 1бр.; BR 105267 – 1бр.; BR 107345 – 1бр.; BI 300950 -1бр.; BF 877676 -1бр.;

 

Стикери : 78927472 – 1бр.; 85667074 – 1бр.; 86974189 – 1бр.; 86974194 – 1бр.; 105764845 – 1бр.; 105764848 – 1бр.; 105764850 – 1бр.; 105764853 – 1бр.; 105764855 – 1бр.; 105764858 – 1бр.; 105764860 – 1бр.; 105764863 – 1бр.; 105764865 – 1бр.; 106956290 – 106956292 – 3бр.

 

2023-02-21

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикер 65153240 – 1бр.

 

2023-01-27

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикер 100898068 – 100898072 – 5бр.

 

2023-01-20

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикер 80096581 – 1бр.; 80101321 – 1бр.; 80101337 – 1бр.

 

Зелена карта: ВВ737915 – 1бр.

 

2022-11-25

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикер 80099522 – 1бр.

 

2022-11-03

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

ЗК  AV732272

 

2022-10-31

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 64088463 – 1бр.

 

2022-10-25

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни

Стикери: 66725422 – 66725423 -  2бр.; 71764425  – 1бр.

 

ЗК  ВО 999157 – 1бр.

 

2022-05-26

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни :

Стикери: 64086031 – 1бр.

 

2022-03-02

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни :

Стикери: 83931812 – 1бр. Зелена Карта: BF873454 – 1бр.

 

2022-02-22

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 78929884 – 1бр.; 78929886 – 1бр.; 78929888 – 1бр.;81958068 – 1бр.

 

2022-01-31

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни :

Стикери: 66725516 – 1бр.

 

2022-01-27

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 104818545 – 1бр.
Зелена карта: ВО 997027 – 1бр

 

2022-01-05

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 71767996;
Зелена карта: 451343; 451344

 

2021-12-07

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 64089222 – 64089240 – 19бр.; 64089457 – 64089459 – 3бр.

 

2021-11-29

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 66725504 – 1бр.; 66730463 – 66730465 – 3бр.; 66736263 – 1бр.; 66736277 – 66736279 – 3бр.; 66736289 – 1бр.; 73631542 – 1бр.; 79304647 – 79304648 – 2бр.

 

2021-11-25

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 77339878 – 77339879 - 2бр.;

 

2021-09-01

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 66722812 – 66722818 – 7бр.

 

2021-08-06

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни :

Стикери: 73634163 – 1бр;

 

2021-07-05

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 65153204 – 1бр.; 71768324 – 1бр.; 65155088 – 65155090 – 3бр.;

 

2021-06-10

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни :

Зелена карта : АС 322380 – 1бр.; АС 323633 – 323635 – 3бр.;АА 996928 – 1бр.; АЕ 940245 – 1бр.; AN 541102 – 541108 – 10бр.; АА 123768 – 1бр.; AG 565612 – 1бр.; АС 332456 – 1бр.; АМ 932681 – 932690 – 10бр.; АА 518678 – 1бр.; АС 312497 – 1бр.; AL 757791 – 1бр.; АВ 004517 – 1бр.; АВ 004460 – 1бр.; АС 339298 – 1бр.; АС 313060 – 1бр.; АС 312203 – 1бр.; АС 312193 – 1бр.; AL 757627 – 1бр.; АС 312935 – 1бр.; AG 567827 – 1бр.; AG 584521 – 1бр.; AL 757706 – 1бр.;

 

2021-06-04

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелени карти: АА 119015 – 1бр.; АА 517422 – 1бр.; АС 306314 – 306315 – 2бр.; АС 306880 – 1бр.; АЕ 915408 – 915410 – 3бр.; АЕ 915415 – 1бр.; АЕ 915417 – 915418 – 2бр.; АО 312400 – 1бр.; АА 526175 – 1бр.; АС 304943 – 1бр.; АС 305486 – 1бр.; АС 306581 – 1бр.; АЕ 915029 – 1бр.; АЕ 933925 – 1бр.; AL 756316 – 1бр.; AG 558010 – 558011 – 2бр.; AG 567277 – 1бр.; AМ 932622 – 1бр.; АМ 935923 – 1бр.; AJ 619400 – 1бр.; АВ 3709 – 1бр.; АА 869742 – 1бр.; АЕ 932079 – 932082 – 4бр.; AG 577057 – 1бр.; AG 576948 – 1бр.;

 

2021-05-28

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелени карти : AG 558784 – 1БР.; АА 120803 – 120804 – 2БР.; АС 317845 – 1БР.; АЕ 611265 – 1БР.; AG 320109 – 1БР.; AG 572294 – 572298 – 5БР.; АС 316047 – 1БР.; AА 124725 – 1БР.; АА123258 – 1БР.; АА 124580 – 1БР.; АА 997685 – 1БР.; АА 123539 – 1БР.; АА 124964 – 1БР.; АА 520356 – 1БР.; АА 870640 – 1БР.; АА 997850 – 1БР.; АВ 3320 – 1БР.; АВ 368285 – 1БР.; АС 319756 -1БР.; АС 321509 – 1БР.; АС 321604 – 321606 – 3БР.; АС 323645 – 1БР.; АЕ 926093 – 1БР.; АЕ 926248 – 926249 – 2БР.; АЕ 939183 – 1БР.; AG 560404 – 1БР.; AG 560417 – 560418 – 2БР.; AG 560584 – 560586 – 3БР.; AG 571008 – 1БР.; AJ 619702 – 1БР.; AL 659526 – 1БР.; AL 661727 – 1БР.; AN 538518 – 1БР.; АР 687455 – 687456 – 2БР.; AS 779780 – 1БР.; AS 779782 – 1БР.;

 

2021-05-26

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелени карти : АС 0343953 – 1бр

 

2021-05-21

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни :

Стикери : 75019027 – 75019029 – 3бр.

 

2021-05-19

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелени карти : АL 0657294 – 1бр.; АJ 0610819 – 1бр.

 

2021-04-26

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелени карти : АА 0119046 – 0119048 – 3бр.; AG 0562636 – 1бр.; АО 0312864 – 1бр.; АО 0312903 – 1бр.; AL 0758535 – 1бр.; АР 0684534 – 1бр.; АЕ 0923499 – 1бр.; AL 0657442 – 0657444 – 3бр.; AG 0582631 – 1бр.

 

Стикери: 53728733 – 1бр.; 64087264 – 1бр.

 

2021-04-23

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелени карти : АC 313399 – 1бр.; АС 314051 – 314055 – 5бр.; АЕ 944810 – 1бр.; АЕ944951 – 1бр.; AG 563628 – 1бр.; АЕ 927688 – 927692 – 5бр.; AG 563832 – 1бр.; AG 583603 – 583604 – 2бр.; AJ 611655 – 1бр.; АJ 611749 – 1бр.; AJ 611790 – 611791 – 2бр.; AJ 615860 – 615864 – 5бр.; AL 657892 – 1бр.; AL 657894 – 657902 – 9бр.; АР 690854 – 1бр.; АА – 995782 – 995786 – 5бр.; АV 733070 – 4бр.; AV 733389 – 733390 – 2бр. 

 

2021-04-22

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 45269548 – 1бр.;

Зелени карти: АА 996249 – 996250 – 2бр.

 

2021-04-21

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 61904701 – 61904800 – 100бр.

 

2021-04-15

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелени карти: АВ 3461 – 3470 – 10бр.; АА 526619 – 526620 – 2бр.; АС 305812 – 1бр.; АС 307680 – 1бр.; GO 48283789 – 48283799 – 11бр.; GO 41855642 – 1бр.; GO 45279245 – 1бр.; GO 48283732 – 1бр.; GO 48283748 – 1бр.; GO 35998815 – 1бр.; GO 35999969 – 1бр.; GO 38667646 – 1бр.; GO 41850960 – 1бр.; GO 42998180 – 1бр.; GO 44143717 – 1бр.; GO 45240993 – 1бр.; GO 45264647 – 1бр.; GO 45264688 – 1бр.; GO 58856891 – 1бр.

2021-04-07

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 38662217 – 1бр.; 42987598 – 1бр.; 51118938 – 51118940 – 3бр.; 65157062 – 65157063 – 2бр.; 65157065 – 1бр.; 66725822 – 66725825 – 4бр.; 66738994 – 66739000 – 7бр.;

 

2021-03-26

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 41856450 – 41856452 – 3бр.; 55483881 – 55483900 – 20бр.;

Зелена карта : АМ 9310109 - 9310110 – 2бр.

 

2021-03-24

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 45236336 – 45236338 – 3бр.; 66724704 – 66724705 – 2бр.; 44147580 – 1бр.

 

Зелена карта : АА 120997 – 120998 – 2бр.

 

2021-03-19

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 66724704 – 66724705 – 2бр.

 

2021-03-16

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 45236336 – 45236338 – 3бр.; 80096641 – 80096645 – 5бр.

 

2021-03-01

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 9247066 – 1бр.; 9247121 – 9247123 – 3бр.; 9247127 – 9247128 – 2бр.; 49621229 – 1бр.; 49622155 – 49622156 – 2бр.; 49622171 – 4962180 – 10бр.; 50265961 – 50265968 – 8бр.; 50265997 – 50265999 – 3бр.; 51099841 – 51099851 – 11бр.; 53707299 – 53707300 – 2бр.; 53707401 – 53707403 – 3бр.; 53707419 – 53707420 – 2бр.; 53720821 – 53720822 – 2бр.; 53720825 – 53720828 – 4бр.; 53720833 – 53720837 – 5бр.; 58863346 – 58863348 – 3бр.; 61907426 – 61907428 – 3бр.;

 

2021-02-26

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 64087531 - 64087532 – 2бр.; 63038120 – 1бр.; 63035400 – 1бр.; 63035416 – 63035417 – 2бр.; 53727543 – 1бр.; 75017253 – 75017257 – 5бр.

 

2021-02-18

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 63037403 – 63037404 – 2бр.; 63037411 – 1бр.

 

2021-02-17

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 55501501 – 1бр.; 58855988 – 1бр.; 61907501 – 1бр.; 65153963 – 1бр.

 

2021-02-15

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 9226189 – 1бр.

 

Зелени карти: 1. GC 4461308 – 4461309 – 2бр. 2. AL 756695 – 1бр.

 

2021-02-04

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 66721865 – 66721869 – 5бр.; 24104038 – 1бр.; 24104162 – 1бр.; 2607534 – 1бр.; 31578730 – 1бр.; 35998870 – 1бр.; 45250680 – 1бр.; 48258319 – 1бр.; 48258348 – 1бр.; 55469235 – 1бр.; 55483305 – 1бр.; 66722183 – 1бр.; 66722187 – 1бр.; 53720504 – 1бр.; 51114772 – 1бр.; 66722835 – 1бр.; 45235311 – 1бр.; 49642137 – 1бр.; 40941174 – 1бр.; 50266551 – 1бр.; 55480324 – 1бр.; 45255678 – 1бр.; 66728994 – 1бр.; 79302866 – 1бр.; 39988626 – 1бр.; 45235321 – 45235325 – 5бр.; 51104031 – 51104032 – 2бр.; 39988588 – 39988590 -3бр.; 40957396 – 40957397 – 2бр.; 48255747 – 1бр.; 49649299 – 49649300 – 2бр.;

 

2021-02-01

„УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Стикери: 75019818 – 1бр.; 49623091 – 1бр.; 48267522 – 1бр.; 51110560 – 1бр.; 51110565 – 1бр.; 4524874 – 4524876 – 3бр.; 39988830 – 39988834 – 5бр.; 39988821 – 39988822 – 2бр.; 39988811 – 1бр.;

 

2021-01-29

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелени карти: AА 525921 – 1бр.; АР 690326 – 1бр. Стикери : 75019818 – 1бр.; 9237889 – 1 бр.; 22773733 – 1 бр.; 28802435 – 28802436 – 2бр.; 30555002 – 1 бр.; 30555048 – 1бр,; 34630744 – 1бр.; 36029404 – 1бр.; 38656283 – 38656292 – 10бр.; 38656343 – 1бр.; 38662204 – 1бр.; 38662846 – 1бр.; 39972920 – 1бр.; 40948854 – 1бр.; 44142775 – 1бр.; 45237357 – 1бр.; 45263647 – 1бр.; 45274341 – 1бр.; 45278165 – 1бр.; 48260358 – 1бр.; 50274812 – 1бр.; 53706968 – 1бр.; 53706979 – 53706980 -2бр.; 53718694 – 1бр.; 53720906 – 53720919 – 14бр.; 55473435 – 55473439 – 5бр.; 55473449 – 1бр.; 55483744 – 1бр.; 55487510 – 55487517 – 8бр.; 55487557 – 1бр.; 55496650 – 1бр.; 55496664 – 1бр.; 55496668 – 55496679 -12бр.; 55498105 – 1бр.; 58861504 – 1бр.; 65153691 – 1бр.; 65153883 – 1бр.; 65153886 – 1бр.; 66730030 – 1бр.; 40938134 – 1бр.; 41841104 – 41841111 – 8бр.; 30554646 – 1бр.;

 

2021-01-15

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикери: 48282864 – 48282865 – 2бр.; 53728116 – 53728120 – 5бр.; 53728454 – 1бр. 59586561 – 59586565 – 5бр.; 59586569 – 59586571 – 3бр.; 59586579 – 59586580 – 2бр.; 59586583 – 1бр.; 59586589 – 59586600 -12бр.; 61903720 – 1бр.; 61903742 – 61903745 – 4бр.; 61903755 – 1бр.; 61903760 -1бр.;

 

2. Зелени карти: AJ 0617934 – 0617938 - 5бр.; AJ 0617942 – 0617946 - 5бр.; AJ 0617950 –1бр.; AG 0557191 – 0557201 – 11бр.; AG 0579222 – 0579226 – 5бр.; АЕ 0926967 – 0926971 – 5бр.; АЕ 0929423 – 0929427 – 5бр.; AL 0655818 -1бр.; AL 0655825 – 0655828 -4бр.; AL 0655831 – 0655832 -2бр.; AL 0655843 – 0655847 -5бр.

 

2021-01-13

ЗК „УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

Зелени карти: 1. AG-0563449 – 0563451 – 3бр.
2. AI – 0763176 – 1бр.

 

2021-01-11

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

1. Стикери: 64088369 – 1бр., 63039912 – 63039913 - 2бр.
2. Зелени карти: АG 575313 – 1бр., АE 921926 – 1бр., АN 538068 – 1бр.

 

2020-12-31

Невалидни полици за 2020г.

18.11.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Зелена Карта вид "AХ": 453904-1бр. и 453913-1бр.

 

11.11.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Стикери: 6903492 6903492;38661766; 38661769; 38673567; 39972545; 41840912; 45236730; 45259106; 45270673; 48260646; 49621034; 49646335; 49646360; 51106254; 53711211- 53711220 10бр.; 55493980; 55499411;55499428; 55501469; 59590708; 61909508; 63039270; 64088655; 64088658; 64088666; 64088668; 65154017; 65154039; 65154043; 66729977; 64088725; 64088767-64088768 -2бр.; 26736967; 28802731; 30567962; 33019451; 33041045; 33046814; 48260622; 53707194;

 

2. Зелени карти: АС 343855 – 343859 – 5бр.; АЕ 936764; АЕ 943279; AG 582830; AC 333520; AE 924564; AE 924566; AE 943028; AJ 611272; Дата: 11.11.2020 г.

 

10.11.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни: 

 

1. Стикери: 51119109 - 51119109 – 1бр. 55474309 – 55474309 - 1бр. 37555434 – 37555434 – 1бр. 37555808 – 37555808 – 1бр.

 

2. Зелени карти АС 331978 – АС 331978 – 1бр. АС 301384 – АС 301384 – 1бр. АС 342449 – АС 342449 – 1бр

 

07.10.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Стикери:
30604228 – 30604228 – 1бр.
39978797 – 39978797 – 1бр.

 

08.09.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните стикери за невалидни:

 

1. Стикер:
от 44136961 – 44136965 – 5бр.
от 44136976 – 44136980 – 5бр.
от 44136989 – 1бр.

 

24.08.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните стикери за невалидни:

 

1. Стикер : 59592950 – 1бр.

 

20.08.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Стикери : 58860397 до 58860397 – 1бр.

 

09.07.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Стикер : 53732605 – 1бр.; 55469126 – 1бр.; 55483040 – 1бр.

 

08.07.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни :

 

1. Стикер : 48256582 - 1бр.; 49616178 - 49616180- 3бр.; 55465635 - 1бр.; 55465639 - 1бр.; 45282425 – 45282428 – 4бр.; 50259634 - 50259635 – 2бр.; 64086086 – 64086099 – 14бр. 49616166 – 49616170 – 5бр.; 49616006 – 49616020 – 15бр.; 49636022 – 49636030 – 9бр.; 61902539 – 61902540 – 2бр.; 55474290 - 1бр.

 

03.07.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Стикер : GO 61909207- 1бр.; GO 66725650- 1бр.

 

04.06.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Зелени карти АЕ : от 941711 – 941720 – 10бр.
2. Стикери: от 55465781 – 55465790 – 10бр.
3. Зелени карти АА : от 995101 – 995102 – 2бр.
4. Стикери: от 41843186 – 41843186 – 1бр.
5. Стикери: от 45238824 – 45238824 – 1бр

 

28.04.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена карта : АМ 0935576 – 1бр.; АМ 0935578 до 0935580 – 3бр.

 

26.04.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Зелена карта : АР 679602 – 1бр.; АО 315153 до 315154 – 2бр.

 

24.04.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери : 45256201 – 1бр.

 

16.04.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Зелени карти вид " GC" : 6724871; 6724881; 6724882; 7145365; 7145370; 7145856 7145861; 7145862; 7145864; 7393953; 7393957; 7643813.

 

14.04.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Стикери: 37558360 – 1бр.

 

18.03.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Зелена Карта вид "AG ": 580322
2. Зелена Карта вид "АР ": 692466; 692467 – 2 бр.

 

18.03.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Зелена Карта вид "AG ": 580322
2. Зелена Карта вид "АР ": 692466; 692467 – 2 бр.

 

26.02.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Стикери: 71763602, 71763603, 71763673, 71766071, 71766076, 78925755, от 73631147 до 73631160 – 14 бр.
2. Зелена Карта вид "AJ": 617542
3. Зелена Карта вид "AS": 777739

 

06.02.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 51112575, 59593669, 59593670

 

29.01.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AG": 579843

 

24.01.2020

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 49639535

 

2019-12-31

Невалидни полици за 2019

30.12.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Стикери: 38646677, 38655479

 

20.11.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:

 

1. Стикери: от 39985441 до 39985445 – 5 бр., 41833561, от 41833565 до 41833579 – 15 бр., 49614806, 53723454, 53723464, 55479394, 55479395

 

18.11.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 9270257, 51111918

 

08.11.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 52697, 52698

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 39972272, 45274497, 55499367, 55499368, 55499369,

 

05.11.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 58860091, 58860092, 59593419, 66727484

 

24.10.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 39991341, 39991661, 39991744, 39991745, от 39991889 до 39991900 – 12бр., от 42982841 до 42982845 – 5 бр., от 42982981 до 42982985 – 5 бр., от 42982996 до 42983000 – 5 бр., от 45252076 до 45252080 – 5 бр., 50255484, 51112854, 51112855

 

23.10.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 51107543, 51107544, 53706661
2. Зелена Карта вид "АВ": 368997, 368998
3. Зелена Карта вид "АC": 309260

 

22.10.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 776842, 12254224, 12254243, 12254264, 12274154, 12274178, 16729441, 16729578, 16729579, 21966599, 21966600, 21966764

 

14.10.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 010007373, 010030211, 010030212
ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 22400725, 22400751, 39973952, 39988069

 

20.09.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 44136325, 44136326, 55470261, 55470278

 

13.09.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 5662284, 6737894, 12260108, 16723578, 16723579, 16723580, 19358960, 21910092, 21910963, 22326727, 22400709, 22400716, 22400717, 22400746, 24106567, 24106570, 24106638, 24920277, 24920293, 55490545, 55490628, 55490629, 11809239, 12259274, 12995293, 19177017, 36050151, 36050152, 36050153, 38660327, 26748984, 26737862

 

10.09.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 40936279, 42986582, 42986583, 42986584, от 42986593 до 42986597 – 5 бр., 42986614, 45249019, 45249020, 51105352, 55488924, 55488961
2. Зелена Карта вид "AG": 580976, 580977

 

05.09.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 28760907, 28760912, 48279440, 58861486

 

03.09.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 38660397, 38660398, 38660399, 45272271, 28773817

 

20.08.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 71769844, 71769845, 71769846

 

19.08.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 21911276, 36034936, 38673492, 45267424, 50263940, 64085638, 65159658, 66734021

 

06.08.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни :

 

1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 000015486, 000015487, от 000015731 до 000015734 – 4 бр., 000023483, 000023484, 000023485, 000023487, 000023488, 000023490, от 000027981 до 000027990 – 10 бр.

 

31.07.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 48141, 48142

 

29.07.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100042453, 2100042455, 2100015670, 2100015671, 2100015672, 2100015679, 2100015680, 2100016821, 2100016822, 2100026489
2. Планинска застраховка гр.55 : 5510011861, 5510035583

 

18.07.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 000042153, 000019521, 000019522
2. Планинска застраховка гр.55 : 010023940

 

09.07.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 27236

 

05.07.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10026032

 

27.06.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 5510035583, 5510011861, 10000185, от 10015611 до 10015614 – 4 бр.,
от 10008833 до 10008840 – 8 бр.
2. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100026489, 2100016821, 2100016822, 2100015679,
2100015680, 2100015670, 2100015671, 2100015672

 

25.06.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AG": 574254

 

24.06.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10032528

 

21.06.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10038967, 10038968, 10025539

 

20.06.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 5510018457
2. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100018292

 

11.06.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 9184709, 30561616, 34650518, 55465472, 55465473, 58862291, от 9286441 до 9286444 – 4 бр., 24106998, 24920349, от 26737662 до 26737664 – 3 бр., 30521984, 31558464, 33973473, 34650342, 41837188, 64083149, 55465474, 63036080
2. Зелена Карта вид "AG": 0584328

 

06.06.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 64083208, 64083220

 

04.06.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10031538, 10031539

 

29.05.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 42976381
2. Зелена Карта вид "AC": 305219, 338335

 

27.05.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 51094933

 

20.05.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100051210, от 2100024072 до 2100024080 – 9 бр.,
2. Планинска застраховка гр.55 : 5510004483, 5510024034

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 64087084, 44136496, 45241558, 45251527, 51111802, 45251004

 

08.05.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100053162

 

19.04.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: от 39990105 до 39990112 – 8 бр., 39992566, 40944567, 40944568, 41838979, 41838980, 43003171

 

17.04.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AE": 918176

 

11.04.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 46203, 46204, 46205

 

08.04.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 5510032821

 

08.04.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 5510032821

 

04.04.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 41859544, 51115484, 45284516

 

29.03.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 39965732, 51100960, 51101302, 51113619, 55479451,45253783, 49617470, 49617851, 49635166, 49635191, 49635194, 49635619, 49635620, 49635641, 49635642, 49635643, 49635660, 50260011, 50260012, 50260024 
2. Зелена Карта вид "AN": 0545631

 

28.03.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 34803

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 9196075, 38661202, 44136068, 49638186, от 45241481 до 45241487 – 7 бр., от 49637621 до 49637640 – 20 бр., от 49638258 до 49638260 – 3 бр.

 

21.03.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 40958178, 61903681
2. Зелена Карта вид "AP": 694427, 694428

 

20.03.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 65158510
2. Зелена Карта вид "AО": 313430

 

12.03.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100042291, 2100019501, 2100042368

 

07.03.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 44136339, 55470276, 59586099

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.55 : 10023630

 

01.03.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни: 
1. Зелена Карта вид "AE": 0931006

 

27.02.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 55483405, 55483406, 55483407, 50256940, 39975293, 38668341, 48275862
2. Зелена Карта вид "AC": 305047
3. Зелена Карта вид "AB": от 364926 до 364929 – 4 бр.

 

06.03.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: от 45251455 до 45251460 – 6 бр.

 

28.02.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 40947154

 

21.02.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 64081482

 

18.02.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 20076760, 44135295, 44135296, 55491063, 66723168, 5672372, 33039292, 36002611,
36035359, 37571110, 37571118, 38654336, 38660982, 38672941, 42977976, от 42978641 до 42978660 – 20 бр.,
44147146, 45248099, 47508732, 47508739, 51114635, 55472475, 55472499, 55485013, 55485137, 55485138, 55500618, 55500672, 58860828

 

15.02.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 51100741
2. Зелена Карта вид "AC": 318984

 

04.02.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 59592504, 59592505, 63039834, 53712449,от 36016504 до 36016519 – 16 бр

 

04.02.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 59592504, 59592505, 63039834, 53712449,от 36016504 до 36016519 – 16 бр

 

30.01.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 50268962, 50268963

 

23.01.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Застраховка Бъдеще & Отговорност : 504,от 514 до 516 – 3 бр.,от 556 до 570 – 15 бр.,от 537 до 555 – 19 бр.,
от 598 до 600 – 3 бр.,от 520 до 526 – 7 бр.,от 528 до 534 – 7 бр.,501,от 587 до 597 – 11 бр.
2. Спестовна застраховка "Живот" : L00020096, L00016931, L00018299, L00018300,от L00018268 до L00018271 – 4 бр.
3. Застраховка Спестяване & Сигурност : L00007709, L00007710, L00007788, L00007789, L0003087
4. Инвестиция & Печалба : 401, 403, 517, 518, 503, 399, 408

 

15.01.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 53712372, 53712374, 53734964, 49639493, от 49639850 до 49639852 – 3 бр.
2. Зелена Карта вид "AЕ": 919031, 919076, 934951

 

11.01.2019

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 58863619

 

10.01.2019

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 21000027633

 

2018-12-31

Невалидни полици за 2018г.

27.12.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 30536261, 41842108

 

20.12.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 45275164, 45275165 ЗК

“УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 2100050033

 

07.12.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AВ": 364945

 

05.12.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 51097039,от 51097034 до 51097037 – 4 бр.;
2. Зелена Карта вид "AA": от 998297 до 998301 – 5 бр.

 

30.11.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 50274661, 50274687, 50274698, 50274699, 58862969, 38651197, 40943670, 41854309,
от 50274663 до 50274667 – 5 бр.,от 50274673 до 50274677 – 5 бр.

 

16.11.2018

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Планинска застраховка гр.65 : 1002466

 

15.11.2018

 

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Застраховка „Колектив & Закрила“ гр.59: 000003456, 000003712,от 000007542 до 000008150 – 609 бр.,
от 000008154 до 000008200 – 47 бр.,от 000008206 до 000008228 – 23 бр.,от 000008230 до 000037541 – 29312 бр.

 

09.11.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AA":117253, 117261, 117262, 513950, 513951
2. Зелена Карта вид "AВ":366570, 366572, 366573
3. Зелена Карта вид "AG":572054, 572101, 572105, 572117

 

05.11.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 53705028

 

02.11.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Застраховка "Злополука" с медицински разноски, Корис гр.50 : от 17734 до 17750 – 17 бр.,от 22576 до 22600 – 25 бр.,от 29879 до 30000 – 122 бр., 22633, 22635;
2. Пакетна застраховка Злополука - Уника Закрила гр.52 : 681, 682, 683, 686, 687, 689, 690;
3. Застраховка Рискова гр.60 : от 12726 до 12750 – 25 бр.,от 12752 до 12756 – 5 бр.,от 12758 до 12775 – 18 бр.;
4. Индивидуална рискова застраховка с медицински разноски и транспортиране гр.63 : от 91501 до 91510 – 10 бр.,от 149751 до 149825 – 75 бр.;
5. Планинска застраховка гр.65 : от 42636 до 42640 – 5 бр., 42623, 42624,от 52341 до 52360 – 20 бр.;
6. Застраховка Корис гр.68 : от 35508 до 35535 – 28 бр.,от 38151 до 38194 – 44 бр.,от 38195 до 38200 – 6 бр., 185556, 191807, 195676

 

01.11.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AA": 515862, 870221, 870222,
2. Зелена Карта вид "AВ":365193
3. Зелена Карта вид "AС":307565, 330515

 

25.10.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Зелена Карта вид "AA": 527473

 

18.10.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 47503820;
2. Зелена Карта вид "AA": 522982, 527135;

 

17.10.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикери: 59586127, 53709572

 

10.10.2018

 

ЗК “УНИКА” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Стикер: 42981168, 42990880, 44131006 до 44131009, 39977459, 39977460, 40951674, 40951678, 40956714, 40956716, 40958540,
40963446 до 40963450, 40963469 до 40963471;
2. Зелена Карта вид "AA":124768, 521026, 521045, 521046, 124749, 521049;
3. Зелена Карта вид "AС":321739, 321763.

ЗК “УНИКА Живот” АД обявява следните полици за невалидни:
1. Задължителна медицинска застраховка за чужденци 21 вид : 000026433, 000026438, 000026439, 000026440, 000029103;
2. Планинска застраховка 55 група: 010018953, 010026619, 010026620, 010026622 до 010026624;
3. Корис на кочан гр. 50: 010016021.

 

Искаш да разбереш повече за продуктите ни? Свържи се с нас.

Нашият екип от специалисти ще ти помогне да:
 • success-lg

  Разберeш нашите планове и предимства

 • success-lg

  Получиш индивидуално предложение

 • success-lg

  Насрочиш лична среща

 • success-lg

  Избереш правилната услуга за теб

Обади ни се на 0700 111 50 или на (+359) 8850 111 50

0700 111 50 (+359) 8850 111 50Офиси на УНИКА

Личните ти данни ще бъдат използвани единствено с цел да предоставим допълнителна информация относно продуктите на УНИКА.

Бързи връзки

Индивидуални клиенти

Здраве и ЖивотИмуществоАвтомобилни ЗастраховкиПътуванеКомбинирани Застраховки

© УНИКА България

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30

За нас

За насКариериФинансова информацияМениджърски екипНовиниБлог

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30


© УНИКА България