Комбинирана застраховка за малки и средни предприятия „Бизнес план“

Комбинирана застрахователна полица „Бизнес план“ е съвременен продукт, предназначен специално за нуждите на малкия и среден бизнес.
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%201

Комбинирана застраховка за малки и средни предприятия „Бизнес план“

%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%202

Какво представлява?

Тя е гъвкав инструмент за управление на риска, който осигурява комплексна защита на твоя бизнес срещу основни и трудно предвидими рискове, застрашаващи гладкото протичане на твоята дейност – напр. природни бедствия, пожар, грабеж, вандализъм, аварии и повреди, прекъсване на дейността, искове във връзка с причинени вреди на трети лица и др.
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%203

Основни предимства на застраховката:

 • success-lg
  Възможност за управление на риска
 • success-lg
  Гъвкавост
 • success-lg
  Комплексна защита срещу трудни за предвиждане рискове
 • success-lg
  Възможност за сключване на седем вида застраховки, покриващи почти цялата съвкупност от застрахователни интереси на МСП
 • success-lg
  Възможност за сключване в полза на кредитна институция
 • success-lg
  Автоматично възстановяване на застрахователната сума по застраховка „Имущество“ - след изплащане на застрахователно обезщетение, застрахователната сума не намалява, т.е не е необходимо дозастраховане и плащане на допълнителна премия
 • success-lg
  Допуска се подзастраховане - не се взема предвид при определяне на дължимото обезщетение, доколкото не надвишава допустимия за съответния пакет процент подзастраховане (10%, 20% или 30%)

Основни покрития

Включени покрития в основния пакет

 • success-lg
  Пълна загуба или частична вреда на движимо и недвижимо имущество
 • success-lg
  Разходи за разчистване на развалини и останки
 • success-lg
  Разходи за гасене на пожар
 • success-lg
  Загуба на печалба при прекъсната или нарушена дейност в резултат на имуществена вреда
 • success-lg
  Материални вреди на стационарно електронно офис оборудване
 • success-lg
  Загуба или вреда на машини,съоръжения и апарати, използвани за производство и търговия
 • success-lg
  Отговорността на застрахования за вреди, причинени на трети лица
 • success-lg
  Имуществени и неимуществени вреди от трудова злополука
 • success-lg
  Смърт, трайна/временна загуба на трудоспособност вследствие злополука на служител
 • Застраховки

  Застраховка „Имущество“

  Покрива пълна загуба или частична вреда на движимо и недвижимо имущество собственост на юридически лица. Застрахователната сума се определя на база възстановителна стойност на имуществото.

  • Три пакета с различен обхват на покритие „Стандарт“, „Комфорт“ и „Престиж“
  • Допълнително избираеми рискове: 
   • Земетресение
   • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство и грабеж

  Застраховка „Прекъсване на дейността“

  Покрива загубите на печалба в случай, че дейността бъде прекъсната и нарушена в резултат на имуществена вреда, причинена от пожар, мълния, експлозия и удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него.

  • Три пакета в зависимост от лимита на отговорност и срока на обезщетяване: 
   • „Стандарт“ - до 50 000 лева и до 3 месеца
   • „Комфорт“ - до 100 000 лева и до 6 месеца
   • „Престиж“ - до 150 000 лева и до 9 месеца

  Застраховка „Електронно оборудване“

  Покрива материални вреди на стационарно електронно офис оборудване (персонални компютри, скенери, принтери, електронни касови апарати, комуникационни съоръжения и др.).

  Покриват се рискове, които са изключение по имуществената застраховка

  • Липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност, небрежност
  • Вода или влага от всякакъв произход
  При пълна загуба на електронно оборудване, което към датата на настъпване на застрахователното събитие не е надхвърлило три години от датата на производството, дължимото обезщетение ще бъде определено на база на пълната му възстановителна стойност.

  Застраховка „Авария на машини“

  Машини, съоръжения и апарати

  Покрива загуба или вреда на машини, съоръжения и апарати с производствено и/или търговско предназначение, които са трайно монтирани и въведени в експлоатация.

  Покриват се рискове, които са характерни за големи производствени машини

  • Конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа
  • Дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите
  • Разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на материала
  • Недостиг на вода в парни котли и бойлери и др. 

  Застраховка „Обща гражданска отговорност“

  Покрива се отговорността на Застрахования, съгласно избран и посочен в застрахователната полица вариант:

  • Отговорността на Застрахования за имуществени и/или неимуществени вреди, причинени на трети лица по повод осъществяване на дейността, вписана в застрахователната полица. или 
  • Отговорността на Застрахования само в качеството му на Наемател, на помещения и/или сгради, наети от него или 
  • Отговорността на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица по повод осъществяване на дейността, вписана в застрахователната полица, включително и в качеството му на Наемател на помещения и/или сгради, наети от него. 
  • Лимит на отговорност за едно събитие и в агрегат (с натрупване) от всички събития за срок от една година: 
   • „Стандарт“ - 50 000 лева
   • „Комфорт“ - 250 000 лева
   • „Престиж“ - 500 000 лева

  Застраховка „Отговорност на работодателя“

  Покрива имуществени и неимуществени вреди от трудова злополука, която е причинила временна нетрудоспособност, трайна неработоспособност 50 % и над 50% или смърт на работника или служителя при или по повод изпълнение на задълженията му по трудов договор.

  • Лимит на отговорност за едно събитие и в агрегат (с натрупване) от всички събития за срок от една година:
   • „Стандарт“ - 50 000 лева
   • „Комфорт“ - 250 000 лева
   • „Престиж“ - 500 000 лева

  Застраховка „Злополука“

  Покрива смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука на работник или служител. Сключва се на база средносписъчен състав на работниците и служителите.

  Клиентът сам избира застрахователната сума за едно лице.

  Документи (1)

  Виж всички подробности и детайли в нашия информационен документ за застрахователния продукт:

  Искаш да разбереш повече за продуктите ни? Свържи се с нас.

  Нашият екип от специалисти ще ти помогне да:
  • success-lg

   Разберeш нашите планове и предимства

  • success-lg

   Получиш индивидуално предложение

  • success-lg

   Насрочиш лична среща

  • success-lg

   Избереш правилната услуга за теб

  Обади ни се на 0700 111 50 или на (+359) 8850 111 50

  0700 111 50 (+359) 8850 111 50Офиси на УНИКА

  Личните ти данни ще бъдат използвани единствено с цел да предоставим допълнителна информация относно продуктите на УНИКА.

  Бързи връзки

  Индивидуални клиенти

  Здраве и ЖивотИмуществоАвтомобилни ЗастраховкиПътуванеКомбинирани Застраховки

  © УНИКА България

  Адрес

  Централен офис

  гр. София 1000,
  бул. Тодор Александров 18

  Работно време

  Понеделник - Петък 8:30 - 17:30

  За нас

  За насКариериФинансова информацияМениджърски екипНовиниБлог

  Адрес

  Централен офис

  гр. София 1000,
  бул. Тодор Александров 18

  Работно време

  Понеделник - Петък 8:30 - 17:30


  © УНИКА България